Radom.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Radom. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 40 z dnia 30.01.2017

Uchwała nr 430

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia

Uchwała nr 429

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia

Uchwała nr 428

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu

Uchwała nr 427

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

Uchwała nr 426

w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającą normę, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

Uchwała nr 425

w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającą normę, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

Uchwała nr 424

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2016 rok

Uchwała nr 423

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Uchwała nr 422

w sprawie zmiany Uchwały nr 649/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej

Uchwała nr 421

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Uchwała nr 420

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok

Uchwała nr 419

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037

Uchwała nr 418

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok

Uchwała nr 417

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037
Zobacz pozostałe
Zwiń