Radom.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Radom. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–28 z 28 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Jak korzystać z tagów na Radom.MamPrawoWiedziec.pl?

W serwisie każdą wprowadzaną uchwałę oznaczamy tagami dla lepszego wyszukiwania i grupowania danych.

Co nowego w Radom.Mamprawowiedzieć.Pl?

Aktualne oświadczenia radnych, wszystkie obowiązujące uchwały i głosowania imienne radnych — nowe dane w radomskim MPW!

Nowe funkcjonalności w serwisie!

Wprowadziliśmy do serwisu nową, ważną funkcjonalność — wyniki głosowań radnych!

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 56 z dnia 30.10.2017

Uchwała nr 567

w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu

Uchwała nr 566

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w ośmioletnie szkoły podstawowe

Uchwała nr 565

w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół muzycznych wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70

Uchwała nr 564

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w branżowe szkoły I stopnia

Uchwała nr 563

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7, w Szkołę Policealną w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7

Uchwała nr 562

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2, w Publiczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu

Uchwała nr 561

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radomiu, ul. Wośnicka 121, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu, ul. Wośnicka 121, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Radomiu, ul. Wośnicka 121, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu

Uchwała nr 560

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Radomiu, ul. Świętego Brata Alberta 1a, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, ul. Świętego Brata Alberta 1a i Publiczne Gimnazjum Nr 15 Specjalne im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, ul. Świętego Brata Alberta 1a, w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową Nr 12 Specjalną im. bp. Jana Chrapka w Radomiu

Uchwała nr 559

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83 i Publiczne Gimnazjum Nr 14 w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83, w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową Nr 14 Integracyjną im. Jana Pawła II w Radomiu

Uchwała nr 558

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 Specjalnej w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 16 Specjalną w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu

Uchwała nr 557

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego im. Janusza Korczaka Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, w Publiczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Radomiu, Aleja Grzecznarowskiego 15, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu

Uchwała nr 556

w sprawie zmiany uchwały Nr 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego

Uchwała nr 555

w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu

Uchwała nr 554

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego.

Uchwała nr 553

w sprawie zmiany uchwały Nr 450/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr 552

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.

Uchwała nr 551

zmieniająca uchwałę nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia

Uchwała nr 550

w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwała nr 548

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037.
Zobacz pozostałe
Zwiń