Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 43 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 91 — w sprawie: zmiany Uchwały Nr 49/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki …powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki pogotowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-09-25
Uchwała nr 186 — w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok 2014. …w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok 2014. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 118 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 118/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 415 — w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2019 …w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2019 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 39 z dnia
2016-12-20
Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przeniesienia Poradni Leczenia Uzależnień w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym …inne Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przeniesienia Poradni Leczenia Uzależnień w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 361 — w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu …w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 220 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 265 — w sprawie zmiany uchwały Nr 178/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Radomskim Szpitalu …sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Radomskim Szpitalu szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 42 z dnia
2017-02-10
Uchwała nr 434 — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu …w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 302 — w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2016. …w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2016. apteki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników