Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 49 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 471 — w sprawie przyjęcia z rocznej działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Miasta Radomia w 2016 roku …rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Miasta Radomia w 2016 roku zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 343 — w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-lecz. …rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-lecz. zakład opiekuńczy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki opłaty…
opłaty zdrowie
3. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 39 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 39/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni wybory
4. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 265 — w sprawie zmiany uchwały Nr 178/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Radomskim Szpitalu …sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Radomskim Szpitalu szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 543 — w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego …Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 544 — w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu położonego w Radomiu przy ul. Garbarskiej 82/86, na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień …Radomiu przy ul. Garbarskiej 82/86, na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień alkohol zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol zdrowie
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 283 — w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego. …z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 374 — w sprawie: zmiany Uchwały Nr 49/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu …z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 118 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 118/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 413 — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego …w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników