Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 49 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 214 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu …w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 39 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 39/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni wybory
3. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 544 — w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu położonego w Radomiu przy ul. Garbarskiej 82/86, na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień …Radomiu przy ul. Garbarskiej 82/86, na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień alkohol zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol zdrowie
4. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 263 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego …grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 92 — w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. …Uchwała nr 92/2015 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. pogotowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 362 — w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego …Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 415 — w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2019 …w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2019 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 534 — w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu …sytuacji ekonomiczno – finansowej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu Raport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 554 — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego. …w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego. zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 46 — w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. …Uchwała nr 46/2014 w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. pogotowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników