Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 51 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 263 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego …grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 455 — w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2017 …w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2017 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 178 — w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. …do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
4. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 49 — w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu …Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu pogotowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 543 — w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego …Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 535 — w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu …Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu Raport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 214 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu …w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 375 — w sprawie: zmiany Uchwały Nr 48/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu …grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 319 — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego. …w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 536 — w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu na lata 2017 – 2019 …dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu na lata 2017 – 2019 raport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników