Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 51 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 536 — w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu na lata 2017 – 2019 …dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu na lata 2017 – 2019 raport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 49 — w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu …Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu pogotowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-09-25
Uchwała nr 186 — w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok 2014. …w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok 2014. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
4. Sesja nr 60 z dnia
2018-01-15
Uchwała nr 602 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 93 — w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. …w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 283 — w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego. …z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr 42 z dnia
2017-02-10
Uchwała nr 434 — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu …w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 361 — w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu …w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 45 — w sprawie: nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego. …Uchwała nr 45/2014 w sprawie: nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 46 — w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. …Uchwała nr 46/2014 w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. pogotowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników