Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 51 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 91 — w sprawie: zmiany Uchwały Nr 49/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki …powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki pogotowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 285 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 302 — w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2016. …w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2016. apteki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 93 — w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. …w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 319 — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego. …w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 318 — w sprawie przyjęcia oceny z rocznej działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Miasta Radomia w 2015 roku …i wykorzystania środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Miasta Radomia w 2015 roku rehabilitacja zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr 18 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr 207 — w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. …w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. profilaktyka zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 48 — w sprawie: powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu ul. Lekarska 4 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu …im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu ul. Lekarska 4 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 343 — w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-lecz. …rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-lecz. zakład opiekuńczy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki opłaty…
opłaty zdrowie
10. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 362 — w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego …Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników