Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 100 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 28 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 28/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady […] pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni wybory
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-01-25
Uchwała nr 274 — w sprawie zatwierdzenia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.09.2015 r. …Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.09.2015 r. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 13 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu …nr 13/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
4. Sesja nr 61 z dnia
2018-01-30
Uchwała nr 605 — w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2017 rok …Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2017 rok radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 4 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 4/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-09-25
Uchwała nr 187 — w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr 177/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie podziału stałych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia. …obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia. głosowanie wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 10 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu …10/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 184 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu. …ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 3 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 3/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu. wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-19
Uchwała nr 62 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady […] pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni wybory
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników