Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 103 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 111 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 111/2015 w sprawie: powołania Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 110 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 249 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu. …ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 117 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu. …ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 2 — w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 2/2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Radomiu. wybory wiceprzewodniczący wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
radni wybory
6. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 38 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu. …38/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady […] pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni wybory
7. Sesja nr 58 z dnia
2017-12-18
Uchwała nr 595 — w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Placu Rynku wraz z budową garażu podziemnego w Radomiu …w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Placu Rynku wraz z budową garażu podziemnego w Radomiu rewitalizacja…
rewitalizacja
8. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 221 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu. …ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-19
Uchwała nr 60 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …60/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady […] pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni wybory
10. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 177 — w sprawie podziału stałych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia. …obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia. obwody wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników