Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 65 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 118 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …118/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-01-25
Uchwała nr 274 — w sprawie zatwierdzenia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.09.2015 r. …w sprawie zatwierdzenia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.09.2015 r. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 26 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia …Uchwała nr 26/2014 w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia statut zmiana komisje statut zmiany statutu gminy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni statut
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 113 — w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników. …Uchwała nr 113/2015 w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 245 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu …w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 247 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 2 — w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Radomiu. …wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Radomiu. wybory wiceprzewodniczący wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni wybory
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 115 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 115/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 220 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-19
Uchwała nr 59 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu. …Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni wybory
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Prawie 100 % obecność radnych na sesjach! 2015-08-15 …Prawie 100 % obecność radnych na sesjach! Sprawdziliśmy jak wygląda obecność radnych na sesjach Rady. Z list obecności radnych uzyskanych od Biura Rady w ramach wnioskowania o informację publiczną (art. 61 Konstytucji […] wynika, że większość radnych może poszczycić się 100 procentową frekwencją. Dane liczone są do XI sesji. Najwięcej razy sesje opuścił radny Marek Szary. Link do interaktywnej wersji:  https://infogr.am/obecnosci_radomskich_radnych…
2. Wszystkie dane uzupełnione! 2015-08-12 …Wszystkie dane uzupełnione! 2015-08-12 Za nami najtrudniejszy etap tworzenia strony! Uzupełniliśmy już wszystkie dane dotyczące radnych (członkostwo w komisjach, najnowsze oświadczenia majątkowe, dane kontaktowe), komisji i samych sesji Rady Miasta. Zapraszamy…
3. Przedświąteczne zmiany 2016-12-19 …Przedświąteczne zmiany 2016-12-19 Obywatelski serwis o pracy radnych od dziś w nowej szacie graficznej. Chcemy przedstawiać infromacje o naszych radnych nie tylko w merytoryczyny, ale też atrakcyjny i intuicyjny sposób, dlatego…
4. Uzupełniliśmy wszystkie aktualne uchwały i sesje 2016-05-25 …się z kompletną listą sesji, uchwał uchwalonych na konkretnych posiedzeniach oraz z zaktualizowaną listą radnych. Powoli przymierzamy się do akcji promującej elektroniczny system głosowania w Radzie – wtedy do […] każdego radnego będziemy mogli przydzielić jego wybory i głosy w konkretnych sprawach. Nasz portal przez długi czas nie zawierał wszystkich uchwał Rady Miejskiej, przez co jego funkcjonalność była znacząco ograniczona…
5. Uzupełnij swoją zakładkę! 2015-05-29 …Uzupełnij swoją zakładkę! 2015-05-29 Zapraszamy do uzupełniania danych o radnych. Szanowna radna/Szanowny radny! Informujemy, że istnieje możliwość uzupełnienia swoich danych, które widoczne są dla wszystkich mieszkańców w […] w to: data urodzenia (rok), miejsce urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, miejsce pracy, daty członkostwa w klubie radnych,  dobrej jakości zdjęcie oraz dane kontaktowe (telefon, email, strona www, facebook, twitter…
6. Nowe funkcjonalności w serwisie! 2017-01-16 …Nowe funkcjonalności w serwisie! 2017-01-16 Wprowadziliśmy do serwisu nową, ważną funkcjonalność - wyniki głosowań radnych! Dzięki elektronicznemu sytemowi głosowania w Radzie jesteśmy w stanie wygenerować nowe analizy i zestawienia głosowań nad uchwałami poszczeg […] lnych radnych i klubów. Możemy przyglądać się także głosowaniom nad konkretnymi uchwałami. Wszystkie dane wprowadzamy na krótko po opublikowaniu w Biuletynie protokołów z głosowań. Elektroniczny system głosowania w Radzie […] to większa przejrzystość działalności radnych. W tej sprawie wysyłaliśmy wnioski do Prezydenta i Rady już w poprzednim roku. Do poprawy pozostaje jeszcze sposób publikacji protokołów z głosowań - zbiorczy plik, zrozumiałe tytuły…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników