Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 71 — w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia. …Uchwała nr 71/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia. odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 72 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. …Uchwała nr 72/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 73 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela …73/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela odpady odpady wywóz […] śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 74 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. …Uchwała nr 74/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 147 — w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi …Uchwała nr 147/2015 w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 296 — w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi …w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 297 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości …w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 352 — w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia …w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
9. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 353i — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości …353i w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
10. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 354 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników