Wyniki wyszukiwania dla tagu: seniorzy

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 135 — w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia programu ,,Radomska Karta Seniora''. …Uchwała nr 135/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia programu ,,Radomska Karta Seniora''. karta seniora pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy
pomoc społeczna seniorzy
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-08-03
Uchwała nr 161 — w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7. …Uchwała nr 161/2015 w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7. seniorzy seniorzy
seniorzy
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 171 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7. …w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7. WIGOR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 235 — w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. …Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 312 — w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego …wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego stowarzyszenie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
6. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 340 — w sprawie użyczenia lokalu położonego w Radomiu przy ul. Struga 88, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu …na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu stowarzyszenie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
7. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 387 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 171/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7 …z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy
pomoc społeczna seniorzy
8. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 388 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Czas na aktywność!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Czas na aktywność!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego seniorzy projekty unijne…
projekty unijne seniorzy
9. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 452 — w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Radomiu” …Programu wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Radomiu” organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
organizacje pozarządowe partycypacja
10. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 501 — w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Radomiu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 161/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7 …w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Radomiu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 161/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w […] Radomiu ul. Rwańska 7 seniorzy
seniorzy
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników