Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomniki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 32 — w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomnik przyrody …Uchwała nr 32/2014 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomnik przyrody ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 175 — w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody …w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody ochrona przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 242 — w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację pomnika Żołnierzy 72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego. …w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację pomnika Żołnierzy 72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego. pomnik pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 299 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Fastigiata” …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Fastigiata” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 300 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec" …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec" ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 390 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Aleja nad Sadkówką" …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Aleja nad Sadkówką" tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko tereny zielone
7. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 391 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
środowisko tereny zielone
8. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 450 — w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków rewitalizacja pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki rewitalizacja
9. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 521 — w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2020” …w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2020” rewitalizacja pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki rewitalizacja
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Stanowisko okolicznościowe związane z kolejną rocznicą Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przyjęte przez Radę Miejską w Radomiu na sesji w dniu 29 lutego 2016r. …Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przyjęte przez Radę Miejską w Radomiu na sesji w dniu 29 lutego 2016r. pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników