Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 346 — w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” …w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” rewitalizacja
rewitalizacja
2. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 356 — sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 409 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków rewitalizacja symbole herb, flaga, logo…
rewitalizacja symbole
4. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 450 — w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków rewitalizacja pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki rewitalizacja
5. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 472 — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do „Rewitalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu …w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do „Rewitalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje spółki…
finanse spółki
6. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 521 — w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2020” …w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2020” rewitalizacja pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki rewitalizacja
7. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 553 — w sprawie zmiany uchwały Nr 450/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków rewitalizacja
rewitalizacja
8. Sesja nr 58 z dnia
2017-12-18
Uchwała nr 590 — w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom". …w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom". kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia rewitalizacja
kultura rewitalizacja
9. Sesja nr 58 z dnia
2017-12-18
Uchwała nr 595 — w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Placu Rynku wraz z budową garażu podziemnego w Radomiu …w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Placu Rynku wraz z budową garażu podziemnego w Radomiu rewitalizacja
rewitalizacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników