Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 409 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków rewitalizacja symbole herb, flaga, logo…
rewitalizacja symbole
2. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 356 — sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 472 — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do „Rewitalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu …w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do „Rewitalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje spółki…
finanse spółki
4. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 346 — w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” …w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” rewitalizacja
rewitalizacja
5. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 450 — w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pomniki pomniki i tablice upamiętniające rewitalizacja
pomniki rewitalizacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników