Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 410 — w sprawie: połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej …im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
kultura oświata
2. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 194 — w sprawie powierzenia Spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu kultury fizycznej i turystyki …Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu kultury fizycznej i turystyki MOSIR sport…
sport
3. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 583 — w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu …w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 58 z dnia
2017-12-18
Uchwała nr 590 — w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom". …w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom". kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia rewitalizacja…
kultura rewitalizacja
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 110 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 110/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 238 — w sprawie zamiaru połączenia filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu i zmiany lokalizacji filii …Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu i zmiany lokalizacji filii biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 12 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 12/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 23 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 23/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
9. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 321 — w sprawie: połączenia i zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. …wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 617 — w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej …w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
kultura oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników