Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 194 — w sprawie powierzenia Spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu kultury fizycznej i turystyki …Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu kultury fizycznej i turystyki MOSIR sport…
sport
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 141 — w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Radomia …roku zadań z zakresu administracji rządowej polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Radomia zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 280 — w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej …w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 12 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 12/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 110 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 110/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 320 — w sprawie zamiaru połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu …Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 410 — w sprawie: połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej …im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
kultura oświata
8. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 305 — w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76" …w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76" imprezy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 78 — w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej …Uchwała nr 78/2015 w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 139 — o ustanowieniu Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza …Uchwała nr 139/2015 o ustanowieniu Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza kultura kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników