Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 305 — w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76" …w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76" imprezy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 194 — w sprawie powierzenia Spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu kultury fizycznej i turystyki …Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu kultury fizycznej i turystyki MOSIR sport…
sport
3. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu podjęte na sesji w dniu 7 listopada 2016r. w sprawie utworzenia nowoczesnej miejskiej jednostki kultury pn. "Instytut Miejski". …Miejskiej w Radomiu podjęte na sesji w dniu 7 listopada 2016r. w sprawie utworzenia nowoczesnej miejskiej jednostki kultury pn. "Instytut Miejski". oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 410 — w sprawie: połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej …im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
kultura oświata
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 78 — w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej …Uchwała nr 78/2015 w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 321 — w sprawie: połączenia i zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. …wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 617 — w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej …w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
kultura oświata
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 12 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 12/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
9. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 40 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 40/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
radni wybory
10. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 583 — w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu …w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników