Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 20 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 58 z dnia
2017-12-18
Uchwała nr 590 — w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom". …w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom". kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia rewitalizacja…
kultura rewitalizacja
2. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 410 — w sprawie: połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej …im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
kultura oświata
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 321 — w sprawie: połączenia i zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. …wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 78 — w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej …Uchwała nr 78/2015 w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 185 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 583 — w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu …w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 320 — w sprawie zamiaru połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu …Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-19
Uchwała nr 60 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 60/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
radni wybory
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 141 — w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Radomia …roku zadań z zakresu administracji rządowej polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Radomia zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 305 — w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76" …w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76" imprezy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników