Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 280 — w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej …w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 321 — w sprawie: połączenia i zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. …wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 141 — w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Radomia …roku zadań z zakresu administracji rządowej polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Radomia zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-19
Uchwała nr 60 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 60/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
radni wybory
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 194 — w sprawie powierzenia Spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu kultury fizycznej i turystyki …Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu kultury fizycznej i turystyki MOSIR sport…
sport
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 23 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 23/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 12 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 12/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
8. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 410 — w sprawie: połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej …im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
kultura oświata
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 140 — w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 305 — w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76" …w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76" imprezy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników