Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 194 — w sprawie powierzenia Spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu kultury fizycznej i turystyki …Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu kultury fizycznej i turystyki MOSIR sport…
sport
2. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 321 — w sprawie: połączenia i zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. …wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 320 — w sprawie zamiaru połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu …Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu podjęte na sesji w dniu 7 listopada 2016r. w sprawie utworzenia nowoczesnej miejskiej jednostki kultury pn. "Instytut Miejski". …Miejskiej w Radomiu podjęte na sesji w dniu 7 listopada 2016r. w sprawie utworzenia nowoczesnej miejskiej jednostki kultury pn. "Instytut Miejski". oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 305 — w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76" …w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76" imprezy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 40 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 40/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
radni wybory
7. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 139 — o ustanowieniu Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza …Uchwała nr 139/2015 o ustanowieniu Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza kultura kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 140 — w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 110 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 110/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 280 — w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej …w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników