Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 67 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 308 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035. …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 366 — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za lata 2016-2017 …postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za lata 2016-2017 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 419 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 190 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 327 — w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2015 rok …Miasta Radomia za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2015 rok sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 403 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035 …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 466 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 443 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 16 z dnia
2015-09-25
Uchwała nr 188 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 — 2029 …w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 - 2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 192 — w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie …w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników