Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 60 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-08-03
Uchwała nr 162 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. …162/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 30 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2029. …30/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2029. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 416 — w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za lata 2016-2017 …w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za lata 2016-2017 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 132 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. …132/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 495 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 …w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 51 z dnia
2017-06-02
Uchwała nr 486 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 493 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 …w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 308 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035. …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 192 — w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie …w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 85 — w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Radomia lub jej jednostkom podległym. …ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Radomia lub jej jednostkom podległym. ulgi finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników