Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 67 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 366 — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za lata 2016-2017 …postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za lata 2016-2017 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 401 — w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 …w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 308 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035. …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 327 — w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2015 rok …Miasta Radomia za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2015 rok sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 493 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 …w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 416 — w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za lata 2016-2017 …w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za lata 2016-2017 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-29
Uchwała nr 478 — w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia …w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 68 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. …68/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 252 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 64 z dnia
2018-03-13
Uchwała nr 624 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2037. …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2037. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników