Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 103 — w sprawie : gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów. …Uchwała nr 103/2015 w sprawie : gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów. szkolnictwo szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
2. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 234 — zmieniająca uchwałę nr 809/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …uchwałę nr 809/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia edukacja nauczyciele oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 260 — w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 36 z dnia
2016-11-15
Uchwała nr 398 — w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 411 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych …w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia…
oświata szkoły
6. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 427 — w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły…
dzieci przedszkola szkoły
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 459 — uchylająca uchwałę nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium …Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów…
oświata
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 460 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz…
oświata
9. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 499 — w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Radomia …w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Radomia przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci przedszkola
10. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 507 — zmieniająca uchwałę nr 411/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …nr 411/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu…
oświata szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników