Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 530 — w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu …w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-01-25
Uchwała nr 273 — w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu …w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu nazwy ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 526 — w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu …w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 531 — w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu …w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 148 — w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia. …lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia. drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 506 — w sprawie zmiany nawy ulicy w mieście Radomiu …w sprawie zmiany nawy ulicy w mieście Radomiu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 470 — w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia …w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 101 — w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu …Uchwała nr 101/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu nazwy ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 422 — w sprawie zmiany Uchwały nr 649/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej …Uchwały nr 649/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej podatki…
podatki
10. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 567 — w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu …w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników