Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 526 — w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu …w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 506 — w sprawie zmiany nawy ulicy w mieście Radomiu …w sprawie zmiany nawy ulicy w mieście Radomiu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 449 — w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia …lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 152 — w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu …Uchwała nr 152/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu nazwy ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 102 — w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu …Uchwała nr 102/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu nazwy ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 533 — w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu …w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 473 — w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu …w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 101 — w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu …Uchwała nr 101/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu nazwy ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 239 — w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu …w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu nazwy ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 180 — w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom. …w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom. strefa płatnego parkowania parkowanie…
parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników