Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 389 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „W drodze do samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „W drodze do samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
pomoc społeczna projekty unijne
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 148 — w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia. …lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia. drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 277 — w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia. …lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia. drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 101 — w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu …Uchwała nr 101/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu nazwy ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 470 — w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia …w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 152 — w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu …Uchwała nr 152/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu nazwy ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-29
Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie budowy drogi S 12 …inne Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie budowy drogi S 12 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 241 — w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym …w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym pojazd transport…
transport
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 180 — w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom. …w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom. strefa płatnego parkowania parkowanie…
parkowanie
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 102 — w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu …Uchwała nr 102/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu nazwy ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników