Sesja nr 14 z dnia 2015-08-31
Uchwalona
Uchwała nr 180 — w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach