Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 30 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 383 — w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego …zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 464 — w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu …w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 474 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia …w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia statut zmiany statutu gminy…
statut
4. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 46 — w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. …Uchwała nr 46/2014 w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. pogotowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 360 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia …w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia statut zmiany statutu gminy…
statut
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 319 — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego. …w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 555 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu …zmiany Uchwały Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 414 — w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu …zmiany uchwały Nr 56/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 283 — w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego. …sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 45 — w sprawie: nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego. …Uchwała nr 45/2014 w sprawie: nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego. szpital zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników