Sesja nr 52 z dnia 2017-06-26
Uchwalona
Uchwała nr 498 — w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach