Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 43 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 39 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 39/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni wybory
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 306 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka …r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka domy dziecka pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 149 — w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 dla Miasta Radomia …w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 dla Miasta Radomia Program Wspierania Rodziny pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 173 — w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego w Radomiu. …w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego w Radomiu. placówki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 118 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 118/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 475 — w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu …w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 542 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna projekty unijne
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 10 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 10/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
9. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 573 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno — zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej …w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
pomoc społeczna projekty unijne
10. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 171 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7. …zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7. WIGOR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników