Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 44 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 214 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu …w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 556 — w sprawie zmiany uchwały Nr 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego …Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu jako podmiotu […] wykonującego zadania centralnego zamawiającego pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 286 — w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego …w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego mops pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 197 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Zakrzew, Gminą Kowala, Gminą Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Jedlnia-Letnisko, Miastem i Gminą Skaryszew oraz Gminą Gózd …Gminą Kowala, Gminą Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Jedlnia-Letnisko, Miastem i Gminą Skaryszew oraz Gminą Gózd pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 428 — w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu …w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 291 — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu. …Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu. mops pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 500 — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 11 z siedzibą w Radomiu przy ul. Godowskiej 81H …sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 11 z siedzibą w Radomiu przy ul. Godowskiej 81H pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 53 z dnia
2017-07-21
Uchwała nr 509 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: "Świetlica Socjoterapeutyczna" Bezpieczna Przystań" …przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: "Świetlica Socjoterapeutyczna" Bezpieczna Przystań" niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
niepełnosprawni pomoc społeczna projekty unijne
9. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 475 — w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu …w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 306 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka …r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka domy dziecka pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników