Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 387 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 171/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7 …szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
pomoc społeczna seniorzy
2. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 428 — w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu …w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 197 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Zakrzew, Gminą Kowala, Gminą Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Jedlnia-Letnisko, Miastem i Gminą Skaryszew oraz Gminą Gózd …Gminą Kowala, Gminą Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Jedlnia-Letnisko, Miastem i Gminą Skaryszew oraz Gminą Gózd pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 34 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu …Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 173 — w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego w Radomiu. …w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego w Radomiu. placówki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 199 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Stara Błotnica, Gminą Zakrzew, Gminą Kowala, Gminą Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Jedlnia-Letnisko, Gminą Gózd oraz Miastem i Gminą Skaryszew …Gminą Kowala, Gminą Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Jedlnia-Letnisko, Gminą Gózd oraz Miastem i Gminą Skaryszew pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 572 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej — Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 …włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
pomoc społeczna projekty unijne
8. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 539 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu …zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
9. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 541 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Idzie szkrab w wielki świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu …Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
10. Sesja nr 60 z dnia
2018-01-15
Uchwała nr 602 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników