Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 171 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7. …zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7. WIGOR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 389 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „W drodze do samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „W drodze do samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
pomoc społeczna projekty unijne
3. Sesja nr 53 z dnia
2017-07-21
Uchwała nr 509 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: "Świetlica Socjoterapeutyczna" Bezpieczna Przystań" …przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: "Świetlica Socjoterapeutyczna" Bezpieczna Przystań" niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
niepełnosprawni pomoc społeczna projekty unijne
4. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 214 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu …w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 135 — w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia programu ,,Radomska Karta Seniora''. …nr 135/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia programu ,,Radomska Karta Seniora''. karta seniora pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
pomoc społeczna seniorzy
6. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 39 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 39/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni wybory
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 500 — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 11 z siedzibą w Radomiu przy ul. Godowskiej 81H …sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 11 z siedzibą w Radomiu przy ul. Godowskiej 81H pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 315 — w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia …przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 10 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 10/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
10. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 475 — w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu …w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników