Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 248 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 372 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia …r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 315 — w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia …przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 475 — w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu …w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 572 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej — Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 …włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
pomoc społeczna projekty unijne
6. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 33 — w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020”. …i wdrożenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020”. strategia rozwiązywania problemów społecznych pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 542 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna projekty unijne
8. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 387 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 171/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7 …szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
pomoc społeczna seniorzy
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 286 — w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego …w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego mops pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 500 — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 11 z siedzibą w Radomiu przy ul. Godowskiej 81H …sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 11 z siedzibą w Radomiu przy ul. Godowskiej 81H pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników