Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 389 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „W drodze do samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „W drodze do samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
pomoc społeczna projekty unijne
2. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 33 — w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020”. …i wdrożenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020”. strategia rozwiązywania problemów społecznych pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 118 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 118/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 135 — w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia programu ,,Radomska Karta Seniora''. …nr 135/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia programu ,,Radomska Karta Seniora''. karta seniora pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
pomoc społeczna seniorzy
5. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 372 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia …r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 150 — w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia …regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia pomoc socjalna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 220 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 340 — w sprawie użyczenia lokalu położonego w Radomiu przy ul. Struga 88, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu …Struga 88, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu stowarzyszenie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
9. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 428 — w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu …w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 76 — w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami …opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami usługi opiekuńcze pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników