Sesja nr 10 z dnia 2015-05-18
Uchwalona
Uchwała nr 123 — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na lata 2015- 2017.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach