Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 20 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 158 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 158/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 391 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
środowisko tereny zielone
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 300 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec" …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec" ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 421 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. …w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 282 — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia” …zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 6 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 6/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
7. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 367 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” …w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 17 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 17/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 134 — w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ Likwidacja niskiej emisji – wymiana systemów ogrzewania węglowego …Uchwała nr 134/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ Likwidacja niskiej emisji – wymiana systemów ogrzewania węglowego pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe…
finanse
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 116 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 116/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników