Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 421 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. …w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 116 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 116/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 32 — w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomnik przyrody …Uchwała nr 32/2014 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomnik przyrody ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 407 — w sprawie uchylenia uchwały Nr 310/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu woda i ścieki…
budżet woda i ścieki
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 300 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec" …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec" ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 158 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 158/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-19
Uchwała nr 61 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 61/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady…
radni wybory
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 17 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 17/2014 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
9. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 192 — w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie …w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 282 — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia” …zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników