Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 282 — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia” …zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 158 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 158/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 421 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. …w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 193 — w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia ” …w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia ” niska emisja środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 299 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Fastigiata” …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Fastigiata” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 390 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Aleja nad Sadkówką" …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Aleja nad Sadkówką" środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
środowisko tereny zielone
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 407 — w sprawie uchylenia uchwały Nr 310/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu woda i ścieki…
budżet woda i ścieki
8. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 300 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec" …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec" ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 6 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 6/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
10. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 391 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
środowisko tereny zielone
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników