Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 282 — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia” …zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 299 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Fastigiata” …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Fastigiata” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 192 — w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie …w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 310 — w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie …w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 6 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 6/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 116 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 116/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 300 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec" …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec" ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 175 — w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody …w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody ochrona przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 193 — w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia ” …w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia ” niska emisja środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 407 — w sprawie uchylenia uchwały Nr 310/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu woda i ścieki…
budżet woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników