Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 421 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. …w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 193 — w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia ” …w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia ” niska emisja środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-10-05
Uchwała nr 192 — w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie …w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 6 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 6/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
5. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 367 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” …w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 407 — w sprawie uchylenia uchwały Nr 310/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu woda i ścieki…
budżet woda i ścieki
7. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 390 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Aleja nad Sadkówką" …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Aleja nad Sadkówką" środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
środowisko tereny zielone
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 310 — w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie …w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 299 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Fastigiata” …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Fastigiata” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 175 — w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody …w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody ochrona przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników