Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 74 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. …Uchwała nr 74/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
2. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 316 — w sprawie zmiany uchwały Nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych …Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych strefa płatnego parkowania parkowanie…
parkowanie
3. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 354 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 336 — w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu. …w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu. komunikacja miejska komunikacja miejska…
komunikacja miejska
5. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 232 — w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór …w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór targowiska opłaty targowiska…
opłaty targowiska
6. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 393 — w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej …w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej komunikacja miejska…
komunikacja miejska
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 290 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stanowiących zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. …w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stanowiących zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. woda woda i ścieki…
woda i ścieki
8. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 504 — uchylająca uchwałę nr 423/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów …uchwałę nr 423/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów opłaty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
opłaty tereny zielone
9. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 231 — w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia …w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia targowiska opłaty targowiska…
opłaty targowiska
10. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 338 — zmieniająca uchwałę nr 269/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór …zmieniająca uchwałę nr 269/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór targowiska opłaty targowiska…
opłaty targowiska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników