Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 232 — w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór …w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór targowiska opłaty targowiska…
opłaty targowiska
2. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 393 — w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej …w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej komunikacja miejska…
komunikacja miejska
3. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 241 — w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym …w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym pojazd transport…
transport
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-01-25
Uchwała nr 269 — w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór …w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór targowiska opłaty targowiska…
opłaty targowiska
5. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 231 — w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia …w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia targowiska opłaty targowiska…
opłaty targowiska
6. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 336 — w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu. …w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu. komunikacja miejska komunikacja miejska…
komunikacja miejska
7. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 382 — w sprawie ustalenia wysokości kosztów oraz opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2017 r …w sprawie ustalenia wysokości kosztów oraz opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2017 r parkowanie…
parkowanie
8. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 337 — zmieniająca uchwałę nr 231/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia …listopada 2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia targowiska opłaty targowiska…
opłaty targowiska
9. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 470 — w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia …w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 334 — w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. …w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. woda woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników