Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 29
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 71 — w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia. …Uchwała nr 71/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia. odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 72 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. …Uchwała nr 72/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 74 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. …Uchwała nr 74/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 179 — w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta Radomia …w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta Radomia opłata opłaty
opłaty
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 180 — w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom. …w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom. strefa płatnego parkowania parkowanie…
parkowanie
6. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 231 — w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia …w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia targowiska opłaty targowiska…
opłaty targowiska
7. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 232 — w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór …w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór targowiska opłaty targowiska…
opłaty targowiska
8. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 241 — w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym …w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym pojazd transport…
transport
9. Sesja nr 24 z dnia
2016-01-25
Uchwała nr 269 — w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór …w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór targowiska opłaty targowiska…
opłaty targowiska
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 290 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stanowiących zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. …w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stanowiących zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. woda woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników