Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-19
Uchwała nr 64 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu. …Uchwała nr 64/2015 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu. wybory komisje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
radni wybory
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 11 — w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu …Uchwała nr 11/2014 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
wybory
3. Sesja nr 60 z dnia
2018-01-15
Uchwała nr 601 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 66 z dnia
2018-03-26
Uchwała nr 635 — w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. …środków finansowych na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring policja policja…
bezpieczeństwo policja
5. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 453 — w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Na Lata 2015-2018" za 2016 rok …w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Na Lata 2015-2018" za 2016 rok bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-01-25
Uchwała nr 272 — w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2015 rok …w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2015 rok komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 279 — w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Na Lata 2015-2018" za 2015 rok …w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Na Lata 2015-2018" za 2015 rok przestępczość bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową…
bezpieczeństwo
8. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 424 — w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2016 rok …w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2016 rok bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring porządek czystość, sprzątanie ulic…
bezpieczeństwo porządek
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-19
Uchwała nr 53 — w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok …Uchwała nr 53/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok sprawozdania komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 215 — w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu …w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników