Wyniki wyszukiwania dla tagu: projekty unijne

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 573 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno — zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej …zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne
pomoc społeczna projekty unijne
2. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 389 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „W drodze do samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …W drodze do samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne
pomoc społeczna projekty unijne
3. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 388 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Czas na aktywność!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Czas na aktywność!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekty unijne seniorzy…
projekty unijne seniorzy
4. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 446 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekty unijne
projekty unijne
5. Sesja nr 53 z dnia
2017-07-21
Uchwała nr 509 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: "Świetlica Socjoterapeutyczna" Bezpieczna Przystań" …wkładu własnego do projektu pn.: "Świetlica Socjoterapeutyczna" Bezpieczna Przystań" niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne
niepełnosprawni pomoc społeczna projekty unijne
6. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 542 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …Społecznego organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna projekty unijne
7. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 572 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej — Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 …Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne
pomoc społeczna projekty unijne
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników