Wyniki wyszukiwania dla tagu: projekty unijne

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 388 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Czas na aktywność!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Czas na aktywność!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego seniorzy projekty unijne
projekty unijne seniorzy
2. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 389 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „W drodze do samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „W drodze do samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne
pomoc społeczna projekty unijne
3. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 446 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekty unijne
projekty unijne
4. Sesja nr 53 z dnia
2017-07-21
Uchwała nr 509 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: "Świetlica Socjoterapeutyczna" Bezpieczna Przystań" …w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: "Świetlica Socjoterapeutyczna" Bezpieczna Przystań" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne niepełnosprawni…
niepełnosprawni pomoc społeczna projekty unijne
5. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 542 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekty unijne organizacje pozarządowe pomoc społeczna ogólny tag…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna projekty unijne
6. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 572 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej — Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 …w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem […] Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne
pomoc społeczna projekty unijne
7. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 573 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno — zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej …r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej projekty unijne pomoc społeczna ogólny tag…
pomoc społeczna projekty unijne
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników