Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 41 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 351 — w sprawie zawarcia nieodpłatnej umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Skaryszewskiej …w sprawie zawarcia nieodpłatnej umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Skaryszewskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 137 — w sprawie: udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową …Uchwała nr 137/2015 w sprawie: udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową zwolnienia podatkowe podatki…
podatki
3. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 230 — w sprawie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Halinowskiej 37 …przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Halinowskiej 37 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 229 — w sprawie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Halinowskiej 37 …przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Halinowskiej 37 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 370 — zmieniająca uchwałę nr 765/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 490 — uchylająca uchwałę nr 201/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05 października 2015r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 297 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości …i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 313 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 256 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej dzierżawa nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 145 — w sprawie zmiany uchwały nr 445/97 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.05.1997r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego, części nieruchomości położonej w Radomiu, przy ulicy Limanowskiego …r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego, części nieruchomości położonej w Radomiu, przy ulicy Limanowskiego nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników