Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 137 — w sprawie: udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową …Uchwała nr 137/2015 w sprawie: udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową zwolnienia podatkowe podatki…
podatki
2. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 225 — w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia Załączniki …sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia Załączniki podatek od nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
3. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 519 — w sprawie zawarcia na okres dziesięciu lat umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonej jako działka nr 122/2 o pow. 686 m2, będąca we władaniu Gminy Miasta Radomia oraz działka nr 122/4 o pow. 8963 m2, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia …w sprawie zawarcia na okres dziesięciu lat umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonej jako działka nr 122/2 o pow. 686 m2, będąca we […] władaniu Gminy Miasta Radomia oraz działka nr 122/4 o pow. 8963 m2, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 551 — zmieniająca uchwałę nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia …listopada 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 58 z dnia
2017-12-18
Uchwała nr 592 — uchylająca uchwałę nr 479/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako działka nr 275/32 o powierzchni 2.965 m2 z przeznaczeniem pod budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym. …maja 2017 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako […] działka nr 275/32 o powierzchni 2.965 m2 z przeznaczeniem pod budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym. nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 611 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. …w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
7. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 145 — w sprawie zmiany uchwały nr 445/97 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.05.1997r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego, części nieruchomości położonej w Radomiu, przy ulicy Limanowskiego …r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego, części nieruchomości położonej w Radomiu, przy ulicy Limanowskiego nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 570 — w sprawie zmiany uchwały nr 751/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 000 000 zł …zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 000 000 zł nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-02-27
Uchwała nr 440 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako działka nr 275/13 o powierzchni 3010 m2 z przeznaczeniem na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią badawczo-rozwojową oraz biurową …w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako działka nr 275/13 […] o powierzchni 3010 m2 z przeznaczeniem na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią badawczo-rozwojową oraz biurową nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 489 — uchylająca uchwałę nr 241/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12.12.2011r. w sprawie odstąpienia od obo-wiązku przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 69 …od obo-wiązku przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 69 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników