Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 66 z dnia
2018-03-26
Uchwała nr 633 — w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy administrowania nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Suchej, oznaczonej jako działka nr 2/1 o pow. 18.4179 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, na okres do dnia 31 grudnia 2025 roku. …w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy administrowania nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Suchej, oznaczonej jako działka nr 2/1 […] o pow. 18.4179 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, na okres do dnia 31 grudnia 2025 roku. nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 170 — w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych …w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych zwolnienia podatkowe podatki…
podatki
3. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 228 — zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 506/2013 z dnia 26.03.2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 61 …od obowiązku przetargu i zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 61 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-29
Uchwała nr 479 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako działka nr 275/32 o powierzchni 2.965 m2 z przeznaczeniem pod budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno – biurowym …w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako […] działka nr 275/32 o powierzchni 2.965 m2 z przeznaczeniem pod budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno – biurowym nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 611 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. …w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
6. Sesja nr 58 z dnia
2017-12-18
Uchwała nr 591 — w sprawie zawarcia umowy użyczenia lokalu położonego w Radomiu przy ulicy Lubońskiego 2 dla Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy". …lokalu położonego w Radomiu przy ulicy Lubońskiego 2 dla Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy". nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 392 — w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia …w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
8. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 295 — w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Radomia, położonego w Radomiu przy ul. Królowej Jadwigi 15, na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki …położonego w Radomiu przy ul. Królowej Jadwigi 15, na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 181 — w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a F.P.H.U. „FENIKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu …dzierżawy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a F.P.H.U. „FENIKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu sklep nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 66 z dnia
2018-03-26
Uchwała nr 632 — w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN — Podstrefa Radom nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasta Radomia. …Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Radom nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasta Radomia. nieruchomości głównie mieszkania, grunty przedsiębiorcy…
nieruchomości przedsiębiorcy
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników