Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 72 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. …Uchwała nr 72/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 73 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela …sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne…
odpady
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 75 — w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019 …Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 136 — w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej …Uchwała nr 136/2015 w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej zwolnienia podatkowe podatki…
podatki
5. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 137 — w sprawie: udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową …Uchwała nr 137/2015 w sprawie: udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową zwolnienia podatkowe podatki…
podatki
6. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 145 — w sprawie zmiany uchwały nr 445/97 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.05.1997r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego, części nieruchomości położonej w Radomiu, przy ulicy Limanowskiego …445/97 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.05.1997r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego, części nieruchomości położonej w Radomiu, przy ulicy Limanowskiego nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 146 — w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego na rzecz osób polskiego pochodzenia przesiedlonych z terenów Wschodniej Ukrainy. …sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego na rzecz osób polskiego pochodzenia przesiedlonych z terenów Wschodniej Ukrainy. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 170 — w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych …w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych zwolnienia podatkowe podatki…
podatki
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 179 — w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta Radomia …w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta Radomia opłata opłaty…
opłaty
10. Sesja nr 14 z dnia
2015-08-31
Uchwała nr 181 — w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a F.P.H.U. „FENIKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu …umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a F.P.H.U. „FENIKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu sklep nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników