Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 313 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 146 — w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego na rzecz osób polskiego pochodzenia przesiedlonych z terenów Wschodniej Ukrainy. …zgody na wynajem lokalu mieszkalnego na rzecz osób polskiego pochodzenia przesiedlonych z terenów Wschodniej Ukrainy. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 314 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu, oznaczonej jako działki nr 75 i 76 …zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu, oznaczonej jako działki nr 75 i 76 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 72 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. …nr 72/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr 58 z dnia
2017-12-18
Uchwała nr 592 — uchylająca uchwałę nr 479/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako działka nr 275/32 o powierzchni 2.965 m2 z przeznaczeniem pod budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym. …maja 2017 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako […] działka nr 275/32 o powierzchni 2.965 m2 z przeznaczeniem pod budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym. nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 368 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania umów dzierżawy zawartych pomiędzy Gminą Miasta Radomia i miastem na prawach powiatu — Radom a Panem Łukaszem Kwietniem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ADVER MEDIA” Łukasz Kwiecień …prawach powiatu - Radom a Panem Łukaszem Kwietniem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ADVER MEDIA” Łukasz Kwiecień nieruchomości głównie mieszkania, grunty przedsiębiorcy…
nieruchomości przedsiębiorcy
7. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 353i — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości …i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
8. Sesja nr 66 z dnia
2018-03-26
Uchwała nr 633 — w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy administrowania nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Suchej, oznaczonej jako działka nr 2/1 o pow. 18.4179 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, na okres do dnia 31 grudnia 2025 roku. …w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy administrowania nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Suchej, oznaczonej jako działka nr 2/1 […] o pow. 18.4179 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, na okres do dnia 31 grudnia 2025 roku. nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 228 — zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 506/2013 z dnia 26.03.2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 61 …od obowiązku przetargu i zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 61 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 225 — w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia Załączniki …sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia Załączniki podatek od nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników