Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 490 — uchylająca uchwałę nr 201/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05 października 2015r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 369 — zmieniająca uchwałę nr 762/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 570 — w sprawie zmiany uchwały nr 751/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 000 000 zł …zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 000 000 zł nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
4. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 256 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej dzierżawa nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 75 — w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019 …Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-07
Uchwała nr 244 — w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN — Podstrefa Radom nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasta Radomia. …sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Radom nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasta Radomia. strefa ekonomiczna finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 371 — zmieniająca uchwałę nr 766/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 353i — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości …i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
9. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 351 — w sprawie zawarcia nieodpłatnej umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Skaryszewskiej …w sprawie zawarcia nieodpłatnej umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Skaryszewskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 225 — w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia Załączniki …sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia Załączniki podatek od nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników