Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 229 — w sprawie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Halinowskiej 37 …przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Halinowskiej 37 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 344 — zmieniająca uchwałę nr 200/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 października 2015 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 228 — zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 506/2013 z dnia 26.03.2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 61 …od obowiązku przetargu i zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 61 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 351 — w sprawie zawarcia nieodpłatnej umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Skaryszewskiej …w sprawie zawarcia nieodpłatnej umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Skaryszewskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 511 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 40-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu, oznaczonej jako działki nr 70/22, 72, 73, 74/1 i 74/2 (obr. VIII, ark. 114) o łącznej powierzchni 31.785 m2, z przeznaczeniem na budowę budynku biurowo – administracyjnego z urządzeniami infrastruktury technicznej …w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 40-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu, oznaczonej jako działki nr 70/22, 72, 73, 74/1 i 74/2 (obr. VIII, ark […] o łącznej powierzchni 31.785 m2, z przeznaczeniem na budowę budynku biurowo – administracyjnego z urządzeniami infrastruktury technicznej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 370 — zmieniająca uchwałę nr 765/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 371 — zmieniająca uchwałę nr 766/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 313 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 519 — w sprawie zawarcia na okres dziesięciu lat umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonej jako działka nr 122/2 o pow. 686 m2, będąca we władaniu Gminy Miasta Radomia oraz działka nr 122/4 o pow. 8963 m2, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia …w sprawie zawarcia na okres dziesięciu lat umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonej jako działka nr 122/2 o pow. 686 m2, będąca we […] władaniu Gminy Miasta Radomia oraz działka nr 122/4 o pow. 8963 m2, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 75 — w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019 …Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników