Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 370 — zmieniająca uchwałę nr 765/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 75 — w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019 …Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 371 — zmieniająca uchwałę nr 766/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 369 — zmieniająca uchwałę nr 762/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 489 — uchylająca uchwałę nr 241/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12.12.2011r. w sprawie odstąpienia od obo-wiązku przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 69 …od obo-wiązku przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 69 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 314 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu, oznaczonej jako działki nr 75 i 76 …zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu, oznaczonej jako działki nr 75 i 76 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 256 — w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej …odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej dzierżawa nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 230 — w sprawie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Halinowskiej 37 …przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Halinowskiej 37 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 225 — w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia Załączniki …sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia Załączniki podatek od nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-23
Uchwała nr 72 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. …nr 72/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników