Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 53 z dnia
2017-07-21
Uchwała nr 510 — w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku …Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku niepełnosprawni
niepełnosprawni
2. Sesja nr 18 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr 208 — w sprawie: zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku. Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku. pfron niepełnosprawni
niepełnosprawni
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-02-10
Uchwała nr 432 — w sprawie: przyjęcia harmonogramu planowanych działań w 2017 roku w ramach „Samorządowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2014 – 2018” …roku w ramach „Samorządowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2014 – 2018” niepełnosprawni
niepełnosprawni
4. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 412 — w sprawie: zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku …Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku niepełnosprawni
niepełnosprawni
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 292 — w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu zadania własnego Gminy Miasta Radomia w zakresie transportu osób niepełnosprawnych. …z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu zadania własnego Gminy Miasta Radomia w zakresie transportu osób niepełnosprawnych. mpk komunikacja miejska…
komunikacja miejska
6. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 36 — w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku. Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku. PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 301 — w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku pfron niepełnosprawni
niepełnosprawni
8. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 236 — w sprawie: zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku pfron niepełnosprawni
niepełnosprawni
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 35 — w sprawie przyjęcia harmonogramu planowanych inwestycji w 2015 roku w ramach „Samorządowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2014 – 2018” …Samorządowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2014 – 2018” program na rzecz osób niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
10. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 454 — w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku …Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku niepełnosprawni
niepełnosprawni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników