Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 70 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 513 — w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok …w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 498 — w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok …w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
3. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 381 — w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Radomia …w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Radomia budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 364 — w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok …w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 407 — w sprawie uchylenia uchwały Nr 310/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu woda i ścieki…
budżet woda i ścieki
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 312 — w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego …stowarzyszenie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
7. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 538 — w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 …w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 84 — w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. …Uchwała nr 84/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 405 — w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok …w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 140 — w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …Uchwała nr 140/2015 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników