Sesja nr 31 z dnia 2016-06-27
Uchwalona
Uchwała nr 341 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Profesjonalny nauczyciel – fachowe kadry” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach