Sesja nr 22 z dnia 2015-12-21
Uchwalona
Uchwała nr 255 — w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach prawa handlowego.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach