Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 505 — w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu …w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
tereny zielone zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 311 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rybna – Czarnieckiego — Warszawska” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rybna – Czarnieckiego - Warszawska” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 87 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 684/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego — Niemcewicza — Jarzyn …przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego - Niemcewicza - Jarzyn plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 448 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 684/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r. zmienionej Uchwałą Nr 87/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego-Niemcewicza-Jarzynowa-Biała” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego-Niemcewicza-Jarzynowa-Biała” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 86 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „Wośnicka – etap I”. …ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „Wośnicka – etap I”. plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 350 — w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego …obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 447 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 468 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała – Etap I” …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała – Etap I” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 469 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Waryńskiego” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Waryńskiego” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 90 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej — Aleksandrowicza – etap I”. …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej - Aleksandrowicza – etap I”. plan zagospodarowania przestrzennego Dolina rzeki Mlecznej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników