Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 240 — w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w hotelu Aviator w Radomiu przy ul. Malczewskiego 18. …w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w hotelu Aviator w Radomiu przy ul. Malczewskiego 18. kasyno zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 142 — w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”. …nr 142/2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”. plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 447 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 356 — sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 349 — w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana …w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 516 — w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II” …w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 468 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała – Etap I” …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała – Etap I” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 505 — w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu …w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
tereny zielone zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 350 — w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego …obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 517 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników