Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 356 — sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków …udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-24
Uchwała nr 468 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała – Etap I” …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała – Etap I” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 52 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 505 — w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu …w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
tereny zielone zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 143 — w sprawie: zmiany Uchwały Nr 436/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.12.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów”. …dnia 03.12.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów”. plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 349 — w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana …w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 448 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 684/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r. zmienionej Uchwałą Nr 87/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego-Niemcewicza-Jarzynowa-Biała” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego-Niemcewicza-Jarzynowa-Biała” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 86 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „Wośnicka – etap I”. …ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „Wośnicka – etap I”. plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 90 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej — Aleksandrowicza – etap I”. …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej - Aleksandrowicza – etap I”. plan zagospodarowania przestrzennego Dolina rzeki Mlecznej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 278 — w sprawie: przygotowania projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych …dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych mała architektura zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 87 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 684/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego — Niemcewicza — Jarzyn …przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego - Niemcewicza - Jarzyn plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników