Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 562 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2, w Publiczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2, w Publiczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą […] do Pracy w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
2. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 561 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radomiu, ul. Wośnicka 121, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu, ul. Wośnicka 121, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Radomiu, ul. Wośnicka 121, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radomiu, ul. Wośnicka 121, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu, ul. Wośnicka 121, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Radomiu, ul […] Wośnicka 121, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 565 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół muzycznych wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70 …w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół muzycznych wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 125 — zmieniająca uchwałę nr 810/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30 oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół Technicznych …zmieniająca uchwałę nr 810/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30 oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół Technicznych szkolnictwo szkoły
szkoły
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 303 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych …w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 557 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego im. Janusza Korczaka Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, w Publiczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Radomiu, Aleja Grzecznarowskiego 15, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, w Publiczną Szkołę […] w Radomiu, Aleja Grzecznarowskiego 15, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 458 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe …w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 566 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w ośmioletnie szkoły podstawowe …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w ośmioletnie szkoły podstawowe szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-02-27
Uchwała nr 435 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe …w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 40 z dnia
2017-01-30
Uchwała nr 427 — w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dzieci przedszkola szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników