Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 459 — uchylająca uchwałę nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium …w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz…
oświata
2. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 560 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Radomiu, ul. Świętego Brata Alberta 1a, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, ul. Świętego Brata Alberta 1a i Publiczne Gimnazjum Nr 15 Specjalne im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, ul. Świętego Brata Alberta 1a, w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową Nr 12 Specjalną im. bp. Jana Chrapka w Radomiu …w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Radomiu, ul. Świętego Brata Alberta 1a, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna im. bp. Jana Chrapka w Radomiu […] Brata Alberta 1a, w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową Nr 12 Specjalną im. bp. Jana Chrapka w Radomiu szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 304 — w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 234 — zmieniająca uchwałę nr 809/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …nr 809/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia edukacja nauczyciele oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 460 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz…
oświata
6. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 557 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego im. Janusza Korczaka Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, w Publiczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Radomiu, Aleja Grzecznarowskiego 15, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, w Publiczną Szkołę […] w Radomiu, Aleja Grzecznarowskiego 15, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-30
Uchwała nr 103 — w sprawie : gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów. …Uchwała nr 103/2015 w sprawie : gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów. szkolnictwo szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
8. Sesja nr 11 z dnia
2015-06-03
Uchwała nr 138 — w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 5 w Radomiu, ul. Warszawska 12 …Uchwała nr 138/2015 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 5 w Radomiu, ul. Warszawska 12 szkolnictwo szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 614 — w sprawie likwidacji niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia …w sprawie likwidacji niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 565 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół muzycznych wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70 …w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół muzycznych wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników