Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 235 — w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. …w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
2. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Uchwała nr 384 — w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok …w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
3. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 452 — w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Radomiu” …Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe partycypacja
4. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 539 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu …Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów organizacje pozarządowe pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
5. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 540 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Klub Integracji Społecznej Nowa szansa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu …Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
6. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 541 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Idzie szkrab w wielki świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu …w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów organizacje pozarządowe pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
7. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 542 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna projekty unijne
8. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 578 — w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok. …w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok. organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników