Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 542 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …pn.: „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna projekty unijne
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 465 — zmieniająca uchwałę Nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 411 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych …niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-29
Uchwała nr 480 — w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu …Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 410 — w sprawie: połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej …Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
kultura oświata
6. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 520 — zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 103/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów …szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 358 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata
8. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 541 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Idzie szkrab w wielki świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu …świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
9. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 357 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata
10. Sesja nr 35 z dnia
2016-11-07
Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu podjęte na sesji w dniu 7 listopada 2016r. w sprawie utworzenia nowoczesnej miejskiej jednostki kultury pn. "Instytut Miejski". …na sesji w dniu 7 listopada 2016r. w sprawie utworzenia nowoczesnej miejskiej jednostki kultury pn. "Instytut Miejski". oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników