Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 457 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 342 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Kreatywne zarządzanie karierą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu …zarządzanie karierą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-02-27
Uchwała nr 435 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe …szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 464 — w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu …w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 44 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 451 — w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej …w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 317 — w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Radomiu …sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Radomiu edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 462 — w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium …Gminę Miasta Radomia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 410 — w sprawie: połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej …Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
kultura oświata
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 461 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 303 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych …trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników