Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 36 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 304 — w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 464 — w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu …w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 465 — zmieniająca uchwałę Nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 359 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Dobry fachowiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Dobry fachowiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata
5. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 539 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu …Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
6. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-29
Uchwała nr 481 — w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu …w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 262 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 357 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata
9. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 411 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych …niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 541 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Idzie szkrab w wielki świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu …świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników