Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2015-11-30
Uchwała nr 234 — zmieniająca uchwałę nr 809/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia edukacja nauczyciele oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 260 — w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 262 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 303 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych …trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 304 — w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 317 — w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Radomiu …sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Radomiu edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 341 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Profesjonalny nauczyciel – fachowe kadry” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu …fachowe kadry” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 342 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Kreatywne zarządzanie karierą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu …zarządzanie karierą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 357 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata
10. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 358 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów młodzież…
młodzież oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników