Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 458 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe …szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-02-27
Uchwała nr 435 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe …szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 358 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 341 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Profesjonalny nauczyciel – fachowe kadry” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu …fachowe kadry” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 617 — w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej …w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
kultura oświata
6. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 618 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami …nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci oświata
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 457 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-05-30
Uchwała nr 317 — w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Radomiu …sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Radomiu edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 460 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-28
Uchwała nr 520 — zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 103/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów …szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników