Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 66 z dnia
2018-03-26
Uchwała nr 640 — zmieniająca uchwałę nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 58 z dnia
2017-12-18
Uchwała nr 594 — zmieniająca uchwałę nr 103/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów. …szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 22 z dnia
2015-12-21
Uchwała nr 262 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 541 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Idzie szkrab w wielki świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu …świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
5. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-29
Uchwała nr 481 — w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu …w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 542 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …pn.: „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna projekty unijne
7. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 582 — w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu …w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 618 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami …nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci oświata
9. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 619 — w sprawie ustalenia Statutu Żłobka "Radomirek". …w sprawie ustalenia Statutu Żłobka "Radomirek". dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci oświata
10. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 357 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników